Teller

Teller är nordisk specialist på kortbetalningar med huvudkontor i Danmark (Ballerup) och kontor i Stockholm och Oslo. Vi är ett dotterbolag till Nets.

Specialister på säkra betalningslösningar
Vi är specialister på att leverera säkra, lönsamma och problemfria betalningslösningar. Specialister eftersom vi uteslutande fokuserar på inlösen av internationella betalkort som t.ex. Visa och MasterCard. Det är vår ambition att vara den mest kunniga och mest attraktiva kortinlösaren på den nordiska marknaden. Och vi står väl rustade att vara med och forma nya marknadsförhållanden på de marknader där våra kunder är.

Du måste vara Plusmedlem för att få tillgång till våra erbjudanden.
Kontakta Kvartersmenyn för mer information: 0933-59 00 00/info@kvartersmenyn.se